Personalia

Lissovsky Andrey A.

Ph.D. Leading scientist of Zoological museum of Lomonosov State University

Glazov Dmitriy M.

Ermakov Oleg A.

Obolenskaya Ekaterina V.

Saveljev Alexander P.

Smirnov Dmitry G.

Stakheev Valeriy V.

Titov Sergey V.

Sheftel Boris I.

Expert block

Kozlova Anna V.

Kruskop Sergey V.

Oleynikov Alexey Yu.

Piminov Vladimir N.

Sinitsyn Andrey A.

Skumatov Dmitriy V.

Strelnikov Dmitriy P.

Economov Alexander V.